Ochrana osobných údajov

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom web stránky www.delitalia.sk je spoločnosť Delitalia, s.r.o., IČO: 44 500 637 ,Krížna 294/50, 976 68 Heľpa, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 17148/S., email: info@delitalia.sk, tel. kontakt +421 48 41 53 656. Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov. Prevádzkovateľ nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu. V prípade otázok ohľadom spracovávania osobných údajov kontaktuje info@delitalia.sk alebo sa môžete obracať na Prevádzkovateľa telefonicky alebo na poštovej adrese spoločnosti.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. - Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke, spracovávame Vaše meno a emailovú adresu. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať našim zákazníkom čo najviac informácii a odpovedať na ich žiadosti a dopyty, a tým získať nových zákazníkov a vykonávať predmet našej podnikateľskej činnosti čo najefektívnejšie. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do zrealizovania nákupu alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov. - V prípade, ak sa chcete na našej internetovej stránke zaregistrovať (vytvoriť si konto), budeme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, heslo. Činnosť našej obchodnej spoločnosti je zameraná na veľkoobchod, t.j. naši odberatelia sú podnikateľské subjekty. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii fakturačné údaje. Nie je však vylúčené, že registráciu si vytvorí i fyzická osoba a do formulára pre registráciu zadá namiesto fakturačných údajov svoje osobné údaje najmä adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt. Osobné údaje použijeme na to aby sa tieto údaje automaticky premietli do Vašej úhrady za nákup a nebudete ich musieť opätovne zadávať. Účelom spracovávania je vytvorenie Vášho konta a komfortnejšia realizácia nákupu na e-shope. Vytvorením konta získate zároveň prehľad o histórii Vašich objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, ktorý nám udelíte pri registrácii. Registrácia na našej stránke podlieha schváleniu administrátora, ktorý Vám o schválení Vašej registrácii pošle upovedomenie. - V prípade, ak chcete od nás dostávať informácie o novinkách (newsletter) máte možnosť sa prihlásiť na odber noviniek na osobitnom mieste - políčko s označením "Odber newslettera". Za účelom zasielania noviniek budeme spracovávať Vašu emailovú adresu, ktorá v niektorých prípadoch môže a v niektorých nemusí spĺňať atribút osobného údaja (imaginárne emailové adresy). Účelom spracovávania bude zasielať Vám informácie o aktuálnych novinkách a akciách v našom obchode a tým Vám priniesť výhody. Právnym základom spracovávania je Vás súhlas, bez ktorého Vám novinky zasielať nebudeme a tiež oprávnený záujem na týchto informáciách. Na konci každého newslettera máte zároveň možnosť sa z odberu noviniek odhlásiť. Ak tak urobíte, newsletter Vám už zasielať nebudeme. - Na zrealizovanie nákupu tovaru v e-shope je potrebné byť zaregistrovaný. Následne nám poskytnete už len Vaše prihlasovacie údaje. Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a adresa doručenia, prípadne telefonický kontakt budú následne poskytnuté kuriérskej spoločnosti, ktorá Vám zásielku bude doručovať. V prípade, ak zvolíte platbu kartou, budeme spracovávať i číslo Vašej bankomatovej karty prípadne Vaše číslo účtu. - Sme taktiež prevádzkovateľom profilu na facebookovej stránke, ktorým Vás chceme informovať o našich aktivitách, ktoré u nás prebiehajú, uskutočnili sa alebo sú plánované. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a ktoré sami zverejníte vo svojom facebookovom profile. Vaše osobné údaje nevyužívame iným spôsobom, ako ich prehliadaním na facebookovom profile v prípade, ak nás kontaktujete správou alebo označíte, že sa Vám naša stránka páči, prípade vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte identifikovať Vás. Právnym základom je v tomto prípade Váš súhlas, ktorý ste udelili priam spoločnosti Facebook.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, alebo dovtedy kým si to budú vyžadovať právne predpisy SR vzťahujúce sa na dokumentáciu, v ktorej sa osobné údaje nachádzajú. V prípade kúpnej zmluvy je to minimálne po dobu trvania tzv. záručnej doby a v prípadoch kedy sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu je to 10 rokov. Ak si u nás vytvoríte konto, Vaše osobné údaje spracovávame až dovtedy, dokým si konto nezrušíte. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, a my už nebudeme mať povinnosť alebo oprávnený záujem ich spracovávať, máte právo "byť zabudnutý". Súhlas so spracovaním osobných údajov na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite buď emailom na info@delitalia.sk alebo písomne na adresu spoločnosti.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme a komu ich poskytujeme (príjemcovia, kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť WebHouse, s.r.o., IČO:36 743 852, Paulínska 20, 917 01 Trnava, ktorá prípadné osobné údaje získané prostredníctvom webu uchováva na svojom serveri. Údaje získané prostredníctvom e-shopu sú uchovávané na serveri spoločnosti MRP- Company spol. s r.o., IČO: 31 582 320, Rázusova 91, 977 01 Brezno. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané externou účtovnou spoločnosťou, ktorá nám spracováva účtovníctvo. V nevyhnutnom prípade s nimi prichádzajú do kontaktu i zamestnanci, ktorým to vyplýva z pracovných povinností. Zamestnanci ich spracúvajú v súlade so všetkými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sme prijali do procesov našej spoločnosti. Údaje sú pravidelne zálohované, aby sa v prípade bezpečnostného incidentu zabezpečila ich dostupnosť. Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa z našej strany nepredpokladá. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť i tieto subjekty: - kuriérska spoločnosť v prípade, keď si zvolíte doručenie zásielky kuriérom - orgány štátnej správy a verejnej moci (najmä Daňový úrad, Štatistický úrad a iné) v prípade, kedy nám to vyplýva z právnych predpisov platných na území SR

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie. Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme čo Vás najviac zaujíma a následne Vám môžeme v newsletteri ponúkať také služby, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies. Chceme Vás však upozorniť, že to môže ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Google Analytics

Používame analytický softvér "Google Analytics", službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookies ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/analytics/.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. K Vašim osobným údajom pristupujú len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa povolenie a boli o zásadách spracúvania osobných údajov poučené.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu a iniciovať tým konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom info@delitalia.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Delitalia, s.r.o., IČO: 44 500 637 ,Krížna 294/50, 976 68 Heľpa, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 17148/S.

 

Spoločnosť Delitalia, s.r.o.